printHeader
n381 Provincie Fryslan
Zoeken

Menu

Voorbereidende werkzaamheden N381 mogen doorgaan

 

De voorbereidende werkzaamheden voor de opwaardering van de N381 Drachten -Drentse grens mogen doorgaan. Dit heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten. Dit gebeurde na de behandeling van drie verzoeken om schorsing van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N381. Deze waren ingediend door belanghebbenden uit het gebied.

De provincie Fryslân is zeer tevreden met de uitspraak. "Het toont opnieuw aan dat wij ons huiswerk goed doen bij de voorbereidingswerkzaamheden voor dit project", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. De positieve uitspraak betekent dat de provincie Fryslân door kan gaan met de voorbereidende werkzaamheden van de N381. Het gaat om werkzaamheden die gebeuren buiten het PIP gebied. "De provincie wacht  tot de uitspraak in de beroepsprocedure met de aanleg- en bouwwerkzaamheden voor de N381. We beginnen binnenkort met het aanleggen van zandhopen voor de das en waterpoelen voor de poelkikker. En we brengen een grondwal aan in het westelijk buitengebied van Donkerbroek."


Voorlopige voorziening

Om een voorlopige voorziening kan worden verzocht door een belanghebbende die beroep heeft ingesteld tegen het PIP en die wenst dat tijdens de beroepsprocedure het PIP nog niet in werking treedt. Een verzoek kan worden toegewezen, als er sprake is van een spoedeisend belang. De Voorzitter heeft geoordeeld dat dit spoedeisend belang er niet is. De aanleg- en bouwwerkzaamheden voor de N381 vinden binnenkort nog niet plaats.

"We begrijpen zeer goed dat belanghebbenden graag met ons in gesprek blijven over deze weg en daarom een voorlopige voorziening hebben aangevraagd. Dat recht hebben zij", aldus Sietske Poepjes. "Maar we moeten ook bedenken dat het proces rond de N381 zeer uitgebreid, gedegen en transparant is geweest. Na jaren van studie is het goed dat we met de voorbereidingen voor de uitvoering ook verder kunnen. Zodat we na een positieve uitspraak van de Afdeling in de beroepsprocedure snel met de aanleg van de weg kunnen beginnen. Dat is hard nodig in verband met de leefbaarheid en verkeersveiligheid."   


Definitieve behandeling PIP

Een definitieve uitspraak over het PIP volgt na de zomer na de behandeling van de beroepsprocedure bij de Raad van State. Als er één of meerdere beroepen gegrond worden verklaard, dan kan het zo zijn dat de provincie nog eens nader moet toelichten waarom het PIP is vastgesteld. Ook is het denkbaar dat de provincie het PIP (op onderdelen) moet aanpassen of een nieuw PIP moet maken. Als de ingediende beroepen ongegrond worden verklaard, dan is het PIP onherroepelijk en kan het werk echt gaan beginnen.

Infocentrum

Infocentrum

Vaart Westzijde 14
8435 WC Donkerbroek
Tel: 0516 464 030
n381@fryslan.nl
Geopend op dinsdag,
woensdag & vrijdag van
9.00 uur tot 12.00 uur.

 

Volg ons nu op twitter

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten?

Stel hier uw vraag. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord

Wat is een meisjes naam? Anita, Kees of Anton